Mobilní menu

Bezkofeinová káva

Ačkoliv je káva připravována velice často za účelem mírné intoxikace kofeinem, mají někteří spotřebitelé své důvody, proč si ji připravit i ze zrnek, která tento alkaloid neobsahují.

Zjednodušeně popsáno: výroba probíhá tím způsobem, že zelená zrnka jsou ve zpracovatelských závodech ještě před exportem do pražíren kofeinu zbavena buď přírodní šetrnou cestou luhováním v horké vodě, anebo za použití různých rozpouštědel. Může tedy nastat paradox, kdy se např. těhotné či kojící ženy obávají účinků kofeinu na dítě (ačkoliv žádný výzkum zatím neprokázal, že by hrozilo jakékoliv riziko patologických změn) a konzumací bezkofeinové kávy přicházejí do styku se sice nepatrnými a legislativou kontrolovanými, leč přeci jen nějakými zbytky chemických rozpouštědel. Proto bychom doporučili se vždy na použitou metodu dekafeinace u pražiče či nákupčího zelené kávy zeptat.

Z takto zpracovaných zrn se může připravovat i rozpustná káva.

Zvláštní kapitolou, která je stále ještě rozepsaná, je druh kávovníku Coffea charrieriana z afrického Kamerunu, jenž je přirozeným druhem bez obsahu kofeinu a další kultivary s lepšími výnosy jsou v procesu zkoumání.